Politică de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Clubului Sportiv Pro Volei Arad.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.provoleiarad.ro / Pro Volei Arad. („Site-ul”)

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Clubul Sportiv Pro Volei Arad  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / newsletter / rezervare loc eveniment, în măsura în care ne contactați în acest fel.

3. Scopurile și temeiurile de prelucrării

3.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Clubul Sportiv Pro Volei Arad prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Clubul Sportiv Pro Volei Arad, prin intermediul Site-ului.
 • pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră trimise prin intermediul formularului de contact sau prin formularele de rezervare loc la evenimente.
 • comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Clubul Sportiv Pro Volei Arad de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastr

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Clubul Sportiv Pro Volei Arad va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Clubul Sportiv Pro Volei Arad va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Clubul Sportiv Pro Volei Arad pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Clubul Sportiv Pro Volei Arad poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Clubul Sportiv Pro Volei Arad în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu serviciu contabilitate, furnizori de servicii IT, agentii de turism, unitati de cazare), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal – nume, prenume, data nasterii, furnizate către Clubul Sportiv Pro Volei Arad pot fi transferate în afara României (în situația în care evenimentele achiziționate au locație de desfășurare în afara țării), dar doar către state din Uniunea Europeană. 

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Clubul Sportiv Pro Volei Arad, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Clubul Sportiv Pro Volei Arad cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Clubul Sportiv Pro Volei Arad a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Clubul Sportiv Pro Volei Arad să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Clubul Sportiv Pro Volei Arad către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Clubul Sportiv Pro Volei Arad sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Clubul Sportiv Pro Volei Arad poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected].
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, va rugăm  parcurgeți paragrafele de mai jos.

Politică privind fișierele cookies

1. Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.provoleiarad.ro / Pro Volei Arad. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către Clubul Sportiv Pro Volei Arad în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului; și conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Clubul Sportiv Pro Volei Arad , în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale evenimente care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / evenimentele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Clubul Sportiv Pro Volei Arad poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum: 

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • paginile accesate;
 • locația utilizatorului;
 • postarea comentariilor pe site.

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune– Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe– Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți? 

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către Clubul Sportiv Pro Volei Arad, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook, Instagram, YouTube.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri: 

 1. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
  b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
  c. Cookie-uri pentru geotargetting;
  d. Cookie-uri de înregistrare;
  e. Cookie-uri pentru publicitate;
  f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

a. Cookie-uri de performanță

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

d. Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

e. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

8. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile? 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: [email protected]!

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale sportivilor minori din cadrul Clubului Sportiv PROVOLEI Arad

1.  DATE DE IDENTIFICARE

Clubul Sportiv PROVOLEI Arad, cu sediul în Arad, jud. Arad, Adresa: str. Barbu Lautaru, nr. 35, bloc 39 sc.B ap.1 telefon 0745515249  Email: [email protected], vă informează, prin prezenta Notă, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, modalităţile în care Clubul foloseşte datele cu caracter personal şi drepturile pe care le aveţi în calitate de sportiv – membru al acestui Club (persoană vizată), referitor la datele cu caracter personal, astfel cum este prevăzut de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia datelor cu caracter personal.

 În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, Legea 190/2018, Legea 102/2005, modificată, Legea 129/2018) în vigoare, Clubul Sportiv Pro VoleiArad are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai, pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate şi supuse prelucrărilor sunt următoarele: nume, prenume, CNP, seria şi nr. CI/Pasaport, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul stabil, reşedinţa, semnătura, fotografia, studii, profesie, loc de muncă, referinţe/recomandări,  înregistrarea foto-video-audio, starea socială specială (art.9 din RGPD), situaţia medicală specială, istoricul medical social al sortivului şi părinţilor, structura somatică, detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail personală.

Clubul Sportiv PRO VOLEI Arad prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legii, în conformitate cu prevederile actelor normative privind protecţia datelor cu carater personal.

2. Temeiul legal al prelucrării datelor

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:

– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri contractuale

– articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR – pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revin operatorului (Clubul Sportiv PRO VOLEI Arad);

– Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

– Legea 504/2002, a audiovizualului, cu completările şi modificările ulterioare;

– Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările şi modificările ulterioare;

Legislaţia care guvernează raporturile Instituţie – sportiv sunt următoarele:

 • Legea 69/2000, Legea Educaţiei fizice şi sportului , cu modificarile la zi;
 • Hotărârea Guvernului 1447/2007, privind normele financiare pentru activitate sportivă, cu modificarile la zi;
 • Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Federaţiilor Naţionale, pe ramură de sport. 

3. Datele personale ale minorului / minorei sunt prelucrate pentru:

– Înscrierea la Clubul Sportiv;

– Emiterea legitimaţiilor sportive;

– Încheierea de asigurări de sănătate;

– Difuzarea în mass-media (presa scrisă, audio/vizuală şi reţele de socializare) a participărilor la antrenamente, evenimente şi competiţii;

– Participarea la antrenamente şi competiţii naţionale şi internaţionale;

– Campanii de reprezentare, publicitate, strângere de fonduri;

– Statistică;

– Arhivare.

4. Datele personale ale părintelui / aparţinătorului sunt prelucrate pentru:

– Înscrierea la Clubul Sportiv;

– Campanii de reprezentare, publicitate, strângere de fonduri;

5. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal :

 1. a) Persoana vizată (sportivul/părintele/aparţinătorul);
 2. b) Cluburi Sportive Naţionale;
 3. c) Asociaţii Judeţene pe ramură de sport;
 4. f) Federaţii Naţionale pe ramură de sport;
 5. g) Cabinetele de Medicină Sportivă;
 6. h) Societăţi de asigurări de sănătate;
 7. i) Poliţie, Parchet, Instanţe, in situatiile reglementate de lege;
 8. j) Alte Instituţii către care persoana vizată solicită portarea datelor.

Clubul Sportiv PROVOLEI Arad vă garantează că dezvăluirea datelor către terţi se face numai în baza prevederilor legale.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PRINCIPII:

Legalitatea – Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Confidenţialitatea – Persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzută în fişa postului o atribuţie privind păstrarea confidenţialităţii;

Consimţământul persoanei vizate – Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 190/2018 şi în Regulamentul nr. 679/27.04.2016, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;

Informarea – Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

Protejarea persoanelor vizate – Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Securitatea – Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE:

– Dreptul de acces – dreptul de a obţine o confirmare din partea Clubul Sportiv PROVOLEI Arad că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate;

– Dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

– Dreptul la opoziţie – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment;

– Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

– Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există motive care să prevaleze legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferire de servicii ale societăţii informaţionale.

– Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră;

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Dacă nu sunteţi de acord cu furnizarea datelor personale ale părintelui / aparţinătorului şi minorului / minorei, corecte şi complete, Clubul Sportiv PROVOLEI Arad se află în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor privind înscrierea minorului / minorei ca membru al acestei Instituţii.

Pentru mai multe detalii şi informaţii puteţi contacta Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal sau vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail : [email protected], [email protected], Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web: http://www.dataprotection.ro.